Projekt działanie 1.3 Regionalny system innowacji - DIRAC

Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013”

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

Priorytet 1: Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 1.3: Regionalny System Innowacji.

Wartość: 2 971206,00 zł

Czas realizacji projektu: 01.01.2013- 31.12.2014.

 

Cel główny:

Zbadanie efektów fizycznych powstałych w wyniku realizacji punktu Diraca w nanostrukturach wytwarzanych na bazie HgCdTe.

Etapy:

  • Wykonanie cyklu badań nad stanami elektronowymi i fononowymi w nanostrukturach zawierających studnie kwantowe HgCdTe czy HdZnTe przy realizacji w nich punktu Diraca.
  • Zbadanie podstawowych własności fizycznych wytwarzanych nanostruktur, przede wszystkim efekty oscylacyjne w silnych polach magnetycznych.
  • Ustalenie charakteru zależności energii stanów elektronowych od wektora fałowego, jak również zbadanie wpływu tych stanów na widmo fononowe.
  • Zostaną przeprowadzone badania odbicia optycznego w dalekiej podczerwieni jak i pomiary rozpraszania Ramanowskiego.

 

Polski