Projekt działanie 1.3 Regionalny system innowacji - PVD

Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i mulitiwarstw otrzymanych w procesach PVD

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013”

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

Priorytet 1: Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 1.3: Regionalny System Innowacji.

Wartość: 1742 320,38 zł

Czas realizacji projektu: 01.01.2013- 31.12.2014.

 

Cel główny:

Poznanie mechanizmów decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multiwarstwowych wytwarzanych w procesach PVD w laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej na Uniwersytecie Rzeszowskim w latach 2013-2014.

 

Etapy:

  • Cykl Badan eksperymentalnych nakierowanych na zdobycie nowej wiedzy w zakresie mechanizmów decydujących o umocnieniu powłok nanokompozytowych i multiwarstw wytworzonych w procesie PVD,
  • Uzyskanie Określonej mikrostruktury nanokompozytowej charakteryzującej się wielkością krystalitów poniżej 200 nm. i nieuporządkowana przestrzenią pomiędzy krystalitami, zapewniającej osiągnięcie wymaganych własności mechanicznych.
  • Przeprowadzenie opisu mechanizmu procesu krystalizacji oraz zjawisk zachodzących na granicy międzyfazowej struktura krystaliczna/struktura amorficzna.
  •  Wytworzenie nanokompozytów, mulitiwarstw min. Typu Me(O, C) N (Me=B, Ti, Al, Al, Cr, Nb, Ta, V, W) domieszkowanych Si, Y lub Ge oraz warstw ceramicznych Al203, ZrO2 na wybranych multiwarstwach.
Polski