Pracownicy

 

Imię i Nazwisko Pokój Nr telefonu Adres e-mail
Dr Michał Marchewka - Dyrektor 305B3  8671 marmi@ur.edu.pl
313B3 8677
Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR 307B3 8673 cebulski@ur.edu.pl
Prof. dr hab. Yaroslav Bobitskyy     bobitskipoly@net.lviv.ua
Dr hab. Jacek Polit, prof. UR 310B3 8676 polijack@ur.edu.pl
Dr hab. inż. Anna Koziorowska 317B3 8681 akozioro@ur.edu.pl
Dr Renata Wojnarowska – Nowak 310B3 8676 rwojnar@ur.edu.pl
Dr Dariusz Płoch 313B3 8677 dploch@ur.edu.pl
Dr inż. Iwona Rogalska 315B3 8679 iwrogalska@ur.edu.pl
Dr Yaroslav Shpotyuk 308B3 8674 yshpotyuk@ur.edu.pl
Mgr Ewa Bobko 318B3 8682 baranewa@ur.edu.pl
Mgr Małgorzata Trzyna-Sowa - Urlop 318B3 8682 malgorzata.trzyna@gmail.com
Mgr Mariusz Woźny 307B3 8673 mwozny@ur.edu.pl
Mgr inż. Paweł Śliż 314B3 8678 psliz@ur.edu.pl
Dr inż. Dariusz Żak 16B3 8542 .z@ur.edu.pl
Mgr inż. Kinga Maś 306B3 8670 kmas@ur.edu.pl
Mgr inż. Jakub Grendysa 315B3 8679 grendysa@ur.edu.pl
Mgr Przemysław Cypryś - Urlop      pcyprys@ur.edu.pl
Mgr inż. Piotr Krzemiński - zastępstwo 319B3 8683 pkrzeminski@ur.edu.pl
Mgr Bohdan Mahlovanyi 308B3 8674  
Mgr inż. Karolina Jedziniak - um. zlec. 319B3 8683 kjedziniak@ur.edu.pl

 

Polski