Dyrekcja

Władze Centrym Dydaktyczno Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

 

Prof. Dr hab. Eugeniusz Szeregij - Dyrektor Centrum Dydaktyczno Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii 

 

 

 

 

 


 

 

Dr Ireneusz Stefaniuk - Z-ca Dyrektora d.s. Dydaktycznych

 

 

 


 

 

Dr hab. Prof. UR Małgorzata Pociask - Z-ca Dyrektora

 

 

Polski