Pracownia studencka nanopreparatyki

Osoba odpowiedzialna: Dr Dariusz Płoch
Wsparce techniczne: Mgr inż. Piotr Krzemiński

Pracownia Nanopreparatoryki ma na celu zapoznanie studentów z nowoczesną dziedziną badań, dotyczącej nanostruktur i nanotechnologii - materiałów zawierających obiekty o ekstremalnie małych rozmiarach, rzędu nanometra (1 nm = 109 metra). Badania w dziedzinie nanotechnologii łączą ze sobą współczesną fizykę, chemię i biologię i są skoncentrowane na strukturach kwantowych (studnie kwantowe, druty kwantowe i kropki kwantowe), układy molekularne, komórki żywe.

W celu obserwacji i pracy z tak małymi obiektami przewidziano odpowiednie przyrządy takie jak mikroskopy sił atomowych (AFM), skaningowe mikroskopy tunelowe (STM), skaningowe mikroskopy elektronowe (SEM) a także narzędzia służące do wstępnego przygotowania preparatów między innymi: napylarkę próżniową, ultramikrotom, trymer, wycinarkę jonową.

Pracownia podzielona jest na dwie części.

W części pierwszej przeprowadzane są podstawowe zajęcia z przygotowania badanych preparatów, oraz obsługi dydaktycznych wersji przyrządów AFM, STM oraz kompaktowego mikroskopu SEM.

W drugiej części używane sąbardziej zaawansowane (bliskie do naukowych) wersje przyrządów AFM, STM, SEM, Profilometrów mechanicznych/optycznych, przyrządów do badań powierzchni jako kontynuacji oraz uzupełnienia procesu kształcenia  w zakresie Nanopreparatoryki – na ostatnich mogą być wykonywane też prace inżynierskie i nawet magisterskie.

Polski