Laboratorium naukowe niskotemperaturowej luminescencji

 

Pracownicy:

dr hab. Jacek Polit prof. UR – Kierownik Laboratorium

dr hab. Józef Cebulski prof. UR

dr Yaroslav Shpotyuk

dr Renata Wojnarowska

dr inż. Dariusz Żak

 


 

ZADANIA:

Celem pracowni jest pomiar parametrów  luminescencji i określenie stanów energetycznych w niskich temperaturach 4,2K struktur niskowymiarowych

Opis Pracowni:

 

PRACOWNIA NAUKOWA LUMINESCENCJI NISKO-TEMPERATUROWEJ

Pozwala na precyzyjną kontrolę jakości otrzymywanych struktur niskowymiarowych poprzez analizę położenia stanów energetycznych na podstawie których będzie można określić poziom domieszkowania i jego rozkład.

Głównymi składnikami stanowiska są  laser  o długości fali 680 nm i mocy 100 mV . Moc lasera jest regulowana jest za pomocą przesłony . Kriostat wraz z uchwytem na próbkę, umożliwiający pomiar w temperaturze do 4,2 K, obiektyw mikroskopowy, monochromator HR 550 firmy HORIBA z siatkami dyfrakcyjnymi na zakres do 1500nm o ilości rys od 150 na mm do 900 rys na mm. Kamera  podglądu zestaw soczewek i filtrów. Oświetlacz próbki ,zestaw soczewek i filtrów. Oraz zestaw komputerowy zawierający specjalistyczny program sterujący. Układ  znajduję się na anty –wibracyjnym stole optycznym.

W wyniku pomiarów otrzymuje się krzywe natężenia luminescencji  od położenia. Z położenia oraz kształtu krzywej wnioskuje się o strukturze energetycznej badanych próbek.

 

 

 

 

 

 

Wynik krzywej luminescencji dla struktury zawierającej  GaAs.


 

 

 

 

Polski