Serdeczne gratulacje dla Pana dr hab. Ireneusza Stefaniuka!

Serdeczne gratulacje dla Pana Ireneusza Stefaniuka!

Od pracowników Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

 

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

uchwałą z dnia 4 lutego 2019 nadała stopień

Doktora Habilitowanego

nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii materiałowej Panu

IRENEUSZOWI STEFANIUKOWI

na podstawie oceny ogólnego dorobku i przedstawionego osiągnięcia naukowego

 

Charakteryzacja struktury lokalnej materiałów tlenkowych i półprzewodnikowych metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

 

Dr hab. Ireneusz Stefaniuk podczas pomiarów w pracowni EPR

w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR

Polski