Cykl prac poświęconych rezonansowi cyklotronowemu

               Cykl prac poświęconych rezonansowi cyklotronowemu w układach z dwoma studniami kwantowymi (DQW) i wielu
studniami  kwantowymi  (MQW),  wykonany przez pracowników  Centrum  Mikroelektroniki  i Nanotechnologii Uniwersytetu
Rzeszowskiego
(M. Zybert, M, Marchewka i E.M. Szeregij) wspólnie z National High Magnetic Field  Laboratory (NHMFL)
w Los Alamos
(D. G. Rickel, J. B. Betts, F. F. Balakirev, M. Gordon, i C. H. Mielke) oraz Instytutem
Fizyki PAN w Warszawie
(P. Pfeffer i W. Zawadzki)

 

Po raz pierwszy zaobserwowano rezonanse cyklotronowe z emisją fononu w układach dwuwymiarowych oraz rezonans z przewrotem spinu i jednorazową emisją fononu

Wyniki badań zostały opublikowane w dwóch artykułach:

1. M. Zybert, M. Marchewka, E.M. Sheregii, P. Pfefer, W. Zawadzki, L. G. Booshehri, C. H. Mielke, D. G. Rickel, J. Kono, Landau levels and shallow donor states in GaAs/AlGaAs multiple quantum wells at megagauss magnetic fields,

Phys. Rev. B 95, 115432 (2017)

2. M. Zybert, M. Marchewka, E. M. Sheregii, P. Pfeffer and W. Zawadzki, D. G. Rickel, J. B. Betts, F. F. Balakirev, M. Gordon, and C. H. Mielke, Cyclotron and combined phonon-assisted resonances in the double-well heterostructure In0.65 Ga0.35As/In0.52Al0.48As at megagauss magnetic fields,

Phys. Rev. B 98, 245416 (2018)

 

Undefined