Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CMiN) Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał zgodę na działalność gospodarczą

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CMiN) Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał zgodę na działalność gospodarczą decyzją OPI z 29 Marca 2018 (aneks z 04-04-2018 do Umowy o dofinansowanie budowy Centrum). Z tego wynika, że CMiN może w celach komercyjnych wykonywać usługi badawcze w zakresie:

  • wytwarzania nanostruktur;
  • analiza składu chemicznego i mikroskopia elektronowa;
  • badań przewodności elektrycznej materiałów w szerokim zakresie temperatur ;
  • badań optycznych własności materiałów w szerokim zakresie widma spektroskopowego;
  • badania powierzchni metodą mikroskopii sił atomowych;
  • badanie widm oscylacyjnych.

 

Do tych czas takiej możliwości nie było z tego powodu, że budowa CMiN w 100% została sfinansowana ze środków UE i Umowa o dofinansowanie była tak skonstruowana, żeby przeszkodzić komercyjnemu wykorzystaniu powstałej infrastruktury.

Teraz ta przeszkoda została usunięta. Zapraszamy przedsiębiorstwa Regionu do współpracy w celu wykonania przez CMiN usług badawczych w ww. zakresach. Ofertę badawczą CMiN można znaleźć  >>TUTAJ<<

Oferta badacza CMiN

Polski