Pozytywna ocena kierunku Inżynieria Materiałowa przez Państwową Komisję Akedytacyjną

Miło nam poinformować, że w dniu 23 listopada 2017 r. została podjęta uchwała przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku "Inzynieria Materiałowa" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Uniwersytecie Rzeszowskim. Spośród przyjętych przez Komisję ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium: infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia uzyskało ocenę wyróżniającą. Pozostałe kryteria: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; skutecznośc wewnętrznego zapewnienia jakośc efektów kształcenia; współpraca z otoczeniem społeczno - gospodarczym w procesie kształcenia; umiędzynarodowienie procesu kształcenia; opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania ekektów kształcenia, otrzymały ocenę w pełni.

 

 

Ogólna ocena spełnienia kryteriów oceny programowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całością OCENY

Undefined