Tematy badań statutowych

Tematy badań statutowych realizowanych w laboratoriach Centrum Dydaktyczno – Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CDNMiN) w 2017 r.:

 

1. Oddziaływanie konstruowanych nanocząsteczek z materiałami biologicznymi.

2. Transport elektronowy i sprzężenie elektron-fonon w topologicznych izolatorach półprzewodnikowych.

3. Wytwarzanie, badanie i aplikacja (produkcja LED, tranzystorów HEMT itp.) nanostruktur na bazie związków III-V.

4. Badanie centrów barwnych i magnetycznych w domieszkowanych kryształach  tlenkowych i półprzewodnikowych.

5. Implantacja jonowa heterostruktur A2B6.

6. Tworzenie klastrów molekularnych w procesach rozpylania jonowego.

Polski