Zagadnienia do prac dyplomowych

Zagadnienia

do prac dyplomowych

w roku akad. 2017/2018

 

Imię i nazwisko

Zagadnienia do tematów  prac dyplomowych

Prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij

- technologia MBE (II-VI; III-V oraz związków z Hg)

Prof. dr hab. Mikołaj Berczenko

- badanie materiałów metodą SIMS

Prof. dr hab.  Jerzy Wróbel

- nanotechnologia; wysokorozdzielcza litografia elektronowa

Dr hab. Prof. UR Siergiej Prokhorenko

- badania nieniszczące w technice i biologii

Dr hab. prof. UR Jacek Polit

- spektroskopia FTIR i  Ramanna

Dr Ireneusz Stefaniuk

- spektroskopia EPR

- pomiary współrzędnościowe,

- dyfrakcja  promienia rentgenowskiego,

– defektoskopia ultradźwiękowa

Dr Michał Marchewka

- metody numeryczne w inżynierii materiałowej

Dr Dariusz Płoch

- elektronowa mikroskopia, AFM i nanopreparatyka

- termografia aktywna

 

Polski