Inżynieria Materiałowa II stopień - rekrutacja 17/18 - DO 9 LUTEGO

Zapraszamy na kierunek Inżynieria Materiałowa prowadzony przez Centrum Mikroelektroniki i Nanotehnologii. Zapoznaj się ze specjalnościami, możliwościami nauczania w naszym Centrum oraz kompetencjami absolwenta.

 

Oferujemy:

  • nowoczesne laboratoria,
  • możliwość wyjazdu na cząstkowe studia lub praktykę zagraniczną w ramach programu ERASMUS+,
  • możliwość wyjazdu na cząstkowe studia krajowe w ramach programu MOST,
  • bezpłatne licencje oprogramowania firmy Microsoft - DreamSpark Premium , Statistica,
  • stypendia naukowe i socjalne.

 

Studenci kierunku Inżynieria materiałowa mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności:

- Technologie materiałowe w przemyśle lotniczym

- Materiały nanokompozytowe i funkcjonalne

- Nanoelektronika

- Nanomateriały w medycynie i biotechnologii

 

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa studia I stopnia (inżynierskie) posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Będzie posiadał wiedzę w zakresie nowoczesnych metod badania materiałów np. SIMS, EPR, XRD. Przygotowany będzie do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwarzających aparaturę z zastosowaniem wysokich technologii i procesów technologicznych oraz w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych; jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą specjalistyczną do badania struktury i własności materiałów inżynierskich.

 

Gruntowne wykształcenie ogólnotechniczne i inżynierskie pozwolą na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, kierowanie przedsiębiorstwami, czy pracę w firmach doradztwa technicznego. Wiedza i umiejętności przekazane przez zespół pracowników akademickich zostaną wykorzystane dla rozwoju gospodarczego regionu oraz pozytywnie wpłyną na współpracę Uczelni z otoczeniem zewnętrznym. Zawarte elementy praktyczne programu będą kształtować w studencie postawę odpowiedzialności oraz integrować środowisko naukowe z przemysłem i gospodarką.

 

Rekrutacja trwa do 9 lutego 2018r.

 

SYSTEM REKRUTACYJNY - WEJŚCIE

Harmonogram rekrutacji I tura
Zasady rekrutacji
Dane kontaktowe do komisji rekrutacyjnych
Wykaz wymaganych dokumentów
 
Pobierz informator >>>TU<<<

Polski