Pracownia Technik Laserowych

Osoba odpowiedzialna: Dr Ireneusz Stefaniuk

 

Pracownia Technik Laserowych

W pracowni są wykonywane badania parametrów optycznych urządzeń laserowych oraz parametrów elektrycznych układów zasilania urządzeń laserowych i optoelektronicznych oraz układów analizy sygnału urządzeń optoelektronicznych.

Wyposażenie pracowni:

 • stół optyczny z aktywnym tłumieniem drgań,
 • laser Nd
 • miernik mocy/energii lasera z interfejsem USB lub RS-232 (2 szt.),
 • pozycjoner XYZ (2 szt.),
 • stolik obrotowy (2 szt.),
 • laser He-Ne
 • zestaw do badań parametrów i złącz światłowodowych,
 • zestaw do montażu i badania sprzęgów optycznych,
 • laser półprzewodnikowy (zestaw 10 laserów),
 • miernik promieniowania mikrofalowego,
 • spawarka światłowodowa - przenośna spawarka światłowodowa
 • stanowisko do badań parametrów światłowodów, (rozszerzone do badań złącz światłowodowych)
 • komputer przenośny
 • zestawy do badań własności promieniowania laserowego i transmisji światłowodowej
 • interferometr Michelsona
 • oscyloskopy, generatory, zasilacze, mierniki uniwersalne

 

Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne związane z  pomiarami:

 • parametrów elektrycznych układów zasilania urządzeń laserowych i optoelektronicznych oraz układów analizy sygnału urządzeń optoelektronicznych.
 • parametrów optycznych wiązki laserowej
 • moc wiązki, energii impulsu,
 • czas trwania impulsu,
 • czas repetycji impulsów,
 • rozbieżność wiązki,
 • kształt i średnica plamki na wyjściu z optyki.

 

Polski