Pracownia dyfrakcji rentgenowskiej

Osoba odpowiedzialna: Dr Ireneusz Stefaniuk

 

Pracownia dyfrakcji rentgenowskiej

Jedna z najważniejszych metod kontroli warstw wyhodowanych metodą MBE jest, tzw. XRD – z angielskiego „X-ray dyfraktometry” – dyfraktometria rentgenowska.

Pracownia wyposażona jest w dyfraktometr rentgenowski  D8 ADVANCE firmy BRUKER z pełnym oprogramowaniem do analizy danych.

 

Dyfraktometr rentgenowski  D8 ADVANCE firmy BRUKER

W pracowni możliwe do wykonania  są następujące pomiary i ćwiczenia:

  • Analiza jakościowa i ilościowa  metodą  dyfrakcji proszkowej,
  • Badanie polimorfizmu materiałów metodą dyfrakcji proszkowej w podwyższonych temperaturach,
  • Wyznaczanie wielkości i kształtu krystalitów metodami rentgenografii dyfrakcyjnej,
  • Identyfikacja rodzaju i rozkładu pierwiastków przy pomocy mikroanalizy rentgenowskiej,
  • Orientacja kryształów według osi krystalograficznych,
  • Określenie stałych sieci monokryształów,
  • Określenie kompozycji monokryształów roztworów stałych według stałej cieci.

 

Polski