Tematy badań statutowych

Tematy badań statutowych realizowanych w laboratoriach Centrum Dydaktyczno – Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CDNMiN) w 2017 r.:

 

1. Oddziaływanie konstruowanych nanocząsteczek z materiałami biologicznymi.

2. Transport elektronowy i sprzężenie elektron-fonon w topologicznych izolatorach półprzewodnikowych.

3. Wytwarzanie, badanie i aplikacja (produkcja LED, tranzystorów HEMT itp.) nanostruktur na bazie związków III-V.

Polski

Wywiady

Rozmowa z mgr inż. Markiem Witalcem specjalistą od systemu MBE 

                                        

 1)    Jak to się stało, że znalazłeś się w laboratorium MBE?

Polski

Strony