Dane konaktowe i terminy rekrutacji - WMP

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Budynek A 0, pokój 31 (skrzydło B1 „P”) ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

7.01 - 1.02.2019 r.

1000 - 1200

(17) 851-85-17

wmprekrutacja@ur.edu.pl

Budynek A0, pokój 100 (I piętro) ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

4 - 07.02.2019 r.

1000 - 1200

(17) 851-85-38

08.02 oraz 11-14.02.2019 r.

900 - 1400

 

Undefined