Directions of study

Opis kierunku

Inżynieria materiałowa jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym i łączy w sobie treści i wiedzę z obszarów fizyki, chemii, informatyki oraz nanotechnologii. Studenci kierunku Inżynieria materiałowa uzyskają gruntowną wiedzę podstawową w zakresie inżynierii materiałowej oraz będą mieć możliwość kształtowania swoich umiejętności w kierunku zbieżnym z zainteresowaniami oraz oczekiwaniami zawodowymi. Program kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa pozwala na osiągnięcie celów i efektów kształcenia odnoszących się do dyscypliny naukowej - inżynieria materiałowa.

 

Charakterystyka kierunku

 

Nazwa kierunku studiów:

 Inżynieria materiałowa

Poziom kształcenia:

studia I-go stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma prowadzenia studiów:

studia stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

inżynier

 

 

 

Nazwa kierunku studiów:

Inżynieria materiałowa

Poziom kształcenia:

studia II-go stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma prowadzenia studiów:

studia stacjonarne 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

magister inżynier

 

Oferta dydaktyczna

Kierunki i specjalności oferowane od roku akademickiego 2014/2015:

Kierunek: Inżynieria materiałowa, studia I stopnia:

1.      Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe,

2.      Technologie materiałów lotniczych,

3.      Materiały nanoelektroniki

Kierunek: Inżynieria materiałowa, studia II stopnia:

1.      Technologie materiałowe w przemyśle lotniczym,

2.      Materiały nanokompozytowe i funkcjonalne,

3.      Nanoelektronika

4.      Nanobiotechnologia

English