Pozytywna ocena kierunku Inżynieria Materiałowa przez Państwową Komisję Akedytacyjną

Miło nam poinformować, że w dniu 23 listopada 2017 r. została podjęta uchwała przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku "Inzynieria Materiałowa" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Uniwersytecie Rzeszowskim. Spośród przyjętych przez Komisję ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium: infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia uzyskało ocenę wyróżniającą.

Undefined

Topics of research

Topics of statutory research carried out in laboratories of the Center for Didactic and Scientific Research of Microelectronics and Nanotechnology (CDNMiN) in 2017:

1. Influence of constructed nanoparticles with biological materials.

2. Electronic transport and electron-phonon coupling in topological semiconductor insulators.

3. Manufacturing, testing and application (LED manufacturing, HEMT transistors, etc.) nanostructures based on III-V compounds.

English