Cykl prac poświęconych rezonansowi cyklotronowemu

               Cykl prac poświęconych rezonansowi cyklotronowemu w układach z dwoma studniami kwantowymi (DQW) i wielu
studniami  kwantowymi  (MQW),  wykonany przez pracowników  Centrum  Mikroelektroniki  i Nanotechnologii Uniwersytetu
Rzeszowskiego
(M. Zybert, M, Marchewka i E.M. Szeregij) wspólnie z National High Magnetic Field  Laboratory (NHMFL)
w Los Alamos
(D. G. Rickel, J. B. Betts, F. F. Balakirev, M. Gordon, i C. H. Mielke) oraz Instytutem
Fizyki PAN w Warszawie
(P. Pfeffer i W. Zawadzki)

Undefined

Szanowny studencie kierunku Inżynieria Materiałowa, drogi kolego!

Szanowny studencie kierunku Inżynieria Materiałowa, drogi kolego!

Wybrałeś nasz kierunek studiów i słusznie –  innowacyjne i nowoczesne laboratoria Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii dają szansę kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii i najnowszych metod badań.

Innymi słowy masz szansę na pozyskanie unikalnego profilu wykształcenia w dziedzinie Inżynierii Materiałowej - Nanotechnologii.

Undefined

Pozytywna ocena kierunku Inżynieria Materiałowa przez Państwową Komisję Akedytacyjną

Miło nam poinformować, że w dniu 23 listopada 2017 r. została podjęta uchwała przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku "Inzynieria Materiałowa" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Uniwersytecie Rzeszowskim. Spośród przyjętych przez Komisję ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium: infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia uzyskało ocenę wyróżniającą.

Undefined

Topics of research

Topics of statutory research carried out in laboratories of the Center for Didactic and Scientific Research of Microelectronics and Nanotechnology (CDNMiN) in 2017:

1. Influence of constructed nanoparticles with biological materials.

2. Electronic transport and electron-phonon coupling in topological semiconductor insulators.

3. Manufacturing, testing and application (LED manufacturing, HEMT transistors, etc.) nanostructures based on III-V compounds.

English