Serdeczne gratulacje dla Pana dr hab. Ireneusza Stefaniuka!

Serdeczne gratulacje dla Pana Ireneusza Stefaniuka!

Od pracowników Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

 

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

uchwałą z dnia 4 lutego 2019 nadała stopień

Doktora Habilitowanego

nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii materiałowej Panu

Polski

Cykl prac poświęconych rezonansowi cyklotronowemu

               Cykl prac poświęconych rezonansowi cyklotronowemu w układach z dwoma studniami kwantowymi (DQW) i wielu
studniami  kwantowymi  (MQW),  wykonany przez pracowników  Centrum  Mikroelektroniki  i Nanotechnologii Uniwersytetu
Rzeszowskiego
(M. Zybert, M, Marchewka i E.M. Szeregij) wspólnie z National High Magnetic Field  Laboratory (NHMFL)
w Los Alamos
(D. G. Rickel, J. B. Betts, F. F. Balakirev, M. Gordon, i C. H. Mielke) oraz Instytutem
Fizyki PAN w Warszawie
(P. Pfeffer i W. Zawadzki)

Undefined

Szanowny studencie kierunku Inżynieria Materiałowa, drogi kolego!

Szanowny studencie kierunku Inżynieria Materiałowa, drogi kolego!

Wybrałeś nasz kierunek studiów i słusznie –  innowacyjne i nowoczesne laboratoria Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii dają szansę kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii i najnowszych metod badań.

Innymi słowy masz szansę na pozyskanie unikalnego profilu wykształcenia w dziedzinie Inżynierii Materiałowej - Nanotechnologii.

Undefined

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CMiN) Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał zgodę na działalność gospodarczą

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CMiN) Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał zgodę na działalność gospodarczą decyzją OPI z 29 Marca 2018 (aneks z 04-04-2018 do Umowy o dofinansowanie budowy Centrum). Z tego wynika, że CMiN może w celach komercyjnych wykonywać usługi badawcze w zakresie:

Polski

Strony