Serdeczne gratulacje dla Pana dr hab. Ireneusza Stefaniuka!

Serdeczne gratulacje dla Pana Ireneusza Stefaniuka!

Od pracowników Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

 

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

uchwałą z dnia 4 lutego 2019 nadała stopień

Doktora Habilitowanego

nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii materiałowej Panu

Polski

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CMiN) Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał zgodę na działalność gospodarczą

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CMiN) Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał zgodę na działalność gospodarczą decyzją OPI z 29 Marca 2018 (aneks z 04-04-2018 do Umowy o dofinansowanie budowy Centrum). Z tego wynika, że CMiN może w celach komercyjnych wykonywać usługi badawcze w zakresie:

Polski

Pozytywna ocena kierunku Inżynieria Materiałowa przez Państwową Komisję Akedytacyjną

Miło nam poinformować, że w dniu 23 listopada 2017 r. została podjęta uchwała przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku "Inzynieria Materiałowa" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Uniwersytecie Rzeszowskim. Spośród przyjętych przez Komisję ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium: infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia uzyskało ocenę wyróżniającą.

Undefined

Tematy badań statutowych

Tematy badań statutowych realizowanych w laboratoriach Centrum Dydaktyczno – Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CDNMiN) w 2017 r.:

 

1. Oddziaływanie konstruowanych nanocząsteczek z materiałami biologicznymi.

2. Transport elektronowy i sprzężenie elektron-fonon w topologicznych izolatorach półprzewodnikowych.

3. Wytwarzanie, badanie i aplikacja (produkcja LED, tranzystorów HEMT itp.) nanostruktur na bazie związków III-V.

Polski